UGL - Utveckling Grupp Ledare.

Alla kan gå UGL-kurs.

Alla kan gå UGL-kurs – du får ut lika mycket privat som i din yrkesroll.
Det är en kurs för dig som vill utveckla ditt medarbetarskap och ledarskap, få ökad självinsikt och bli effektivare i din roll, ditt arbete och i personliga relationer.

 

  • Kort om UGL-utbildningen

-Pågår i 5 dagar

-Gruppen är mellan 8 och 12 deltagare

-Leds av två handledare, certifierade av Försvarshögskolan

-Under utbildningen bor du på kursgården och deltar aktivt i utbildningen

  • Under utbildningen får du ökad förståelse för och insikt om

-Tydlig kommunikation

-Problemlösning 

-Konflikthantering

-Feedback

-Lärande och reflektion (enskilt och i grupp)

-Betydelse av självinsikt

-Behovet av olika ledarskapsstilar

-Känslor, värderingar, normers inverkan på individ- och gruppnivå

Boka UGL-kurs

Bokningsregler
– Av- eller ombokning senare än fyra veckor före kursstart debiteras med hela kursavgiften.
– Vi för få anmälningar/ombokning erbjuds annan vecka. Information om ev. inställd kurs ges 4 v innan planerad kursstart.
– Bekräftelse skickas i samband med anmälan.
– Information om kurs skickas 4 v innan kursstart.
– Faktura skickas 4 veckor innan kursstart.

Ledare i företag/organisationer behöver både en individuell och en gemensam plattform för att förstå sin egen roll, kunna tolka grupprocesser, förstå att leda utifrån gruppens mognad samt förstå vilka grunder som skapar en mogen och trygg organisation.
Kursen ger dig större självinsikt vilken i sin tur ger insikt i vad som  påverkar din självkänsla och självförtroende och vilka styrkor du kan bygga vidare på samt vilka hinder du kan behöva hantera.

Kursen bedrivs med upplevelsebaserad inlärning som pedagogisk metod.

Tanken med UGL är att du som individ ska få en förståelse för och kunna utforska hur både du själv och andra fungerar i en grupp. Du får även insyn i hur du påverkar och påverkas av andra människor. Genom utbildningen får du bland annat en ökad förståelse för vilka olika faktorer som påverkar skapandet av en effektiv grupp, hur konflikter uppstår och hur olika personlighetstyper agerar och hanterar olika situationer och känslor. Genom detta kan du sedan dra slutsatser och erhålla lärdomar som kan bidra till en mer produktiv gruppdynamik. I utbildningen får du även kännedom om hur en grupp når utveckling, löser problem och hur gruppen bör ledas i olika faser.  För att du ska få ut så mycket som möjligt av kursen kommer du inte känna någon av de andra deltagarna sen tidigare. Med en blandad grupp utan tidigare kunskap om varandra blir perspektiven fler och möjligheterna att säga det man känner och utvecklas större.

 

  • Efter avslutad UGL får du en komplett dokumentation av utbildningen och ett utbildningsintyg.
  • Utbildningen är krävande med långa arbetsdagar och personligt engagemang, 
  • Kursen kan upplevas intensiv och utmanande. Det krävs att du som deltagare ansvarar för ditt eget lärande och visar ett aktivt engagemang för din personliga utveckling. Du bör därför vara i psykisk balans och med en stabil livssituation. 
  • Efter UGL: Du kan fortsätta din utvecklingsresa efter genomförd utbildning med coaching/handledningssamtal. Där har du möjlighet att lyfta och reflektera över dina insikter och utmaningar du upplevt i samband med UGL. Ta kontakt med oss om du är intresserad av det extraerbjudandet.

 

 

Såhär går det till

Välj datum som passar dig, alla våra kurser genomförs på Hotell Blå Blom på Gustavsberg. Med närhet till hav och vacker natur. 

Bra att veta

Vanliga frågor

-Av- eller ombokning senare än fyra veckor före kursstart debiteras med hela kursavgiften.


-Vi för få anmälningar/ombokning erbjuds annan vecka. Information om ev. inställd kurs ges 4 v innan planerad kursstart.

-Bekräftelse skickas i samband med anmälan.


-Information om kurs skickas fyra veckor innan kursstart.


-Faktura skickas 4 veckor innan kursstart.

Alla priser är inkl. internat och exkl. moms. 

Varje UGL-kurs är det min 8 och max 12 deltagare.

Alla kan gå UGL-kurs – du får ut lika mycket privat som i din yrkesroll.
Det är en kurs för dig som vill utveckla ditt medarbetarskap och ledarskap, få ökad självinsikt och bli effektivare i din roll, ditt arbete och i personliga relationer.

  • Kort om UGL-utbildningen

-Pågår i 5 dagar

-Gruppen är mellan 8 och 12 deltagare

-Leds av två handledare, certifierade av Försvarshögskolan

-Under utbildningen bor du på kursgården och deltar aktivt i utbildningen

  • Under utbildningen får du ökad förståelse för och insikt om

-Tydlig kommunikation

-Problemlösning 

-Konflikthantering

-Feedback

-Lärande och reflektion (enskilt och i grupp)

-Betydelse av självinsikt

-Behovet av olika ledarskapsstilar

-Känslor, värderingar, normers inverkan på individ- och gruppnivå

Kommande UGL-kurser

Vecka 4

23 - 27 Januari 2023

Vecka 20

13 - 17 Maj 2024
UGL-KURS

Vecka 24

10 - 14 Juni 2024
UGL-KURS

Vecka 36

2 - 6 September 2024
UGL-KURS

Vecka 39

23 - 27 September 2024
UGL-KURS

Vecka 50

9 - 13 December 2024
UGL-KURS

Lär känna din kursledare

Lär känna din kursledare

Malin Feldt

Certifierad coach / handledare och ledarskapscoach.

070-788 55 05

Malin har en bakgrund inom psykiatrin och inom pedagogisk verksamhet där hon arbetat som leg. lärare och många år som skolledare med verksamhets- och personalansvar.
 
Förutom att vara utbildad UGL-handledare är hon cert Coach/Ledarskapscoach enligt ICF och utbildad i KBT, Kris- och sorgterapi, SDI (Strength Deployment Inventory , GDQ (Group Development Questionnaire), NEO-PI-3 (Femfaktormodellen/Big five), Transformational (psychologically focused) Coaching, ACT (Compassion focused coaching) och att Coacha Team.
 

Malin arbetar med företag för att coacha/handleda chef/ledare, arbetsgrupper, medarbetare och anlitas även för enskilda coachande samtal. I fokus för uppdragen står personlig-, grupp- och ledarskapsutveckling. Som person är Malin öppen, empatisk och tror på människans förmåga.

BOKA/LÄMNA INTRESSE

Boka din UGL-kurs idag

Boka UGL kurs, coaching eller handledning.

Boka UGL-kurs eller coachning?

UGL-kurs

Boka UGL-kurs