Coaching / handledning

Coaching / handledning för individ/grupp/ledare

Vad är coachning / handledning

Ett verktyg som ger dig insikter om dig själv och hur du hanterar olika situationer.

En coach är en person som stöttar och vägleder en individ/ledare/team att:
utvecklas professionellt och/eller personligt
– ta sig från nuvarande situation till uttalat professionella och/eller personliga mål
– sätta upp konkreta mål och att hitta sin bästa väg till förändring, utveckling och lärande 
– fördjupa sitt lärande och/eller förbättra prestationer
– öka förmågan att hantera förändringar och skapa mening.

 • Detta gör coachen genom att:
  – lyssna, ställa adekvata frågor, ge feedback
  – hjälpa klient/team att hålla fokus
  – sträva efter att skapa motivation och hjälpa klienten hålla fokus på uppsatt mål
  – utmana klient/team i att tänka i annorlunda banor och/eller handla på nya sätt
  – lyfta fram och utveckla det starka, friska och positiva
  – ha fokus på det som främjar, frigör och utvecklar klients/teams potential
 • Coaching kan ges digitalt eller via möten.

Coachning för medarbetare/team/ledare

Coachning chef/ledare

Chef/Ledarskap innebär att åstadkomma resultat genom andra samt att skapa förutsättningar för bestående förändringar. För att uppnå detta behöver chefer och ledare utvecklas kontinuerligt. Med en extern coach/handledare skapas utrymme för reflektion, ökad självinsikt, personlig utveckling och strategiskt tänkande. Coachning/handledning för chefer/ledare kan ske enskilt eller i grupp. Genom att ta upp vardagliga utmaningar och problem får man avlastning, chans att analysera orsak och verkan samt hjälp att hitta strategier för att komma vidare. Den egna identiteten som arbetsgivare stärks, perspektivet till medarbetarna bearbetas och förmågan att vara situationsanpassad ökar.

Coachning medarbetare/team

har som mål att stödja och utveckla den anställde och teamet inom det egna yrkesområdet. Många organisationer och företag anlitar en extern coach/handledare för att utvecklas i sin yrkesroll och få ökad självkännedom för att nå bra resultat på jobbet. Coachning/handledning ger dig stöd, utrymme och verktyg för att utvecklas i yrkesrollen. Genom att tillsammans analysera och reflektera ser teamet olika möjligheter och undvika fallgropar samt hålla fokus. Tillsammans med coachen/handledaren analyserar och reflekterar ni över egna och gruppens styrkor och kompetenser vilket leder till att professionalitet och effektivitet ökar. Utmaningar och problem i arbetsvardagen analyseras i syfte att skapa ett professionellt förhållningssätt i arbetet med kunder, medarbetare, elever och klienter. Coaching/Handledning sker med regelbundna möten under en eller flera perioder och/eller som enstaka sessioner vid behov.

Coaching när det passar dig.

BOKA TID

Pris: Boka tid i kalendern nedan eller kontakta oss för prisuppgift. Tillsammans kan vi se över ett upplägg för specifikt behov och/eller kontinuerligt över tid. Klicka på knappen nedan för att sedan välja coaching och boka en tid. 

Lär känna din coach

Lär känna din coach

Malin Feldt

Certifierad coach / handledare och ledarskapscoach.

070-788 55 05

Malin har en bakgrund inom psykiatrin och inom pedagogisk verksamhet där hon arbetat som leg. lärare och många år som skolledare med verksamhets- och personalansvar.
 
Förutom att vara utbildad UGL-handledare är hon cert Coach/Ledarskapscoach enligt ICF och utbildad i KBT, Kris- och sorgterapi, SDI (Strength Deployment Inventory , GDQ (Group Development Questionnaire), NEO-PI-3 (Femfaktormodellen/Big five), Transformational (psychologically focused) Coaching, ACT (Compassion focused coaching) och att Coacha Team.
 

Malin arbetar med företag för att coacha/handleda chef/ledare, arbetsgrupper, medarbetare och anlitas även för enskilda coachande samtal. I fokus för uppdragen står personlig-, grupp- och ledarskapsutveckling. Som person är Malin öppen, empatisk och tror på människans förmåga.

Boka UGL-kurs eller coachning?

UGL-kurs

Boka UGL-kurs