om oss

Handledare på FIRO

Malin Feldt

Coach & Handledare

Malin Feldt

Malin har en bakgrund inom psykiatrin och inom pedagogisk verksamhet där hon arbetat som leg. lärare och många år som skolledare med verksamhets- och personalansvar.
 
Förutom att vara utbildad UGL-handledare är hon cert Coach/Ledarskapscoach enligt ICF och utbildad i KBT, Kris- och sorgterapi, SDI (Strength Deployment Inventory , GDQ (Group Development Questionnaire), NEO-PI-3 (Femfaktormodellen/Big five), Transformational (psychologically focused) Coaching, ACT (Compassion focused coaching) och att Coacha Team.
 

Malin arbetar med företag för att coacha/handleda chef/ledare, arbetsgrupper, medarbetare och anlitas även för enskilda coachande samtal. I fokus för uppdragen står personlig-, grupp- och ledarskapsutveckling. Som person är Malin öppen, empatisk och tror på människans förmåga.

Jonas Strid

Handledare

Jonas Strid

Jonas har under flera års tid arbetat som chef i olika sammanhang och inom olika organisationer. Bland annat som projektledare,
försäljningschef, regionchef och utbildningschef.

Han är förutom att vara utbildad UGL-handledare även certifierad coach enligt ICF, International Coaching Federation och certifierad i
användandet av GDQ, Group Development Questionnaire.

I tillägg är Jonas även certifierad handledare för Situationsanpassat
ledarskap, ledarskapscoach samt hälsokonsult. Jonas har tidigare även studerat utbildning och pedagogik på Linköpings Universitet och Luleå Tekniska Universitet. Jonas beskriver att hans passion, det som får honom att brinna lite extra, handlar om att utveckla andra.

Daniel Frisendahl​

Handledare

Daniel Frisendahl

Daniel kommer från psykiatrin och han har ett genuint intresse/kunskap om människor och det som händer i gruppdynamiska situationer, vilket gjort att han varit konsult i FIRO AB sedan tio år. Han är certifierad handledare UGL 2008 och GDQ. Han är utbildad i medarbetarskap samt konflikt- och krishantering.

Daniel är lugn och stabil med stor empatisk förmåga.
Han är UGL-handledare sedan 2006 med över 150 genomförda UGL-kurser.

FIRO Consulting

UGL-kurser, Coachning och Konsultationer för bättre arbetsklimat och utveckling på individ-, grupp- och organisationsnivå

Vår verksamhet syftar till att skapa mogna och trygga organisationer genom;

BOKA/LÄMNA INTRESSE

Boka din kurs, coaching / handledning idag

Boka UGL kurs, coaching eller handledning.

Boka UGL-kurs eller coachning?

UGL-kurs

Boka UGL-kurs