Malin Feldt

Malin är utbildad samtals- kris och sorgterapeut. Hon har bakgrund inom psykiatri och pedagogisk verksamhet där hon har mångårig erfarenhet som skolledare med verksamhets-och personalansvar. Malin är certifierad UGL-handledare från försvarshögskolan (2008) och certifierad handledare i GDQ och SDI samt certifierad handledare för arbetsgrupper och utbildad i Motiverande samtal.
Malin anlitas av organisationer för att handleda arbetsgrupper och ha individuella coachande samtal. Personlig- grupp och organisationsutveckling är i fokus med användning av de teoretiska och praktiska kunskaper och verktyg som UGL och samtalsteknik ger.

Malin är rak, öppen, empatisk och tror på människans förmåga.
Sedan 2014 är Malin knuten till FIRO och har genomfört över 50 UGL-kurser. 1 sep 2020 tillträdde hon som VD för FIRO.

Daniel Frisendahl

Daniel kommer från psykiatrin och han har ett genuint intresse/kunskap om människor och det som händer i gruppdynamiska situationer, vilket gjort att han varit konsult i FIRO AB sedan tio år. Han är certifierad handledare UGL 2008 och GDQ. Han är utbildad i medarbetarskap samt konflikt- och krishantering.

Daniel är lugn och stabil med stor empatisk förmåga. Han är UGL-handledare sedan 2006 med över 150 genomförda UGL-kurser.

Kenneth Haninge

Kenneth är utbildad officer och har under många år arbetat som ledarskapslärare på Räddningsverkets skola på Sandö. Han är en mycket erfaren handledare som arbetat med gruppinriktad utbildning sedan 70- talet. Han är utbildad och certifierad handledare UGL 2008, GDQ, SDI Premier Edition, Effektivare Samarbete, Teambuilding, Krishantering och PPA (Personprofilanalys enligt Thomassystemet). Kenneth har Militärhögskolans utbildning i Ledarskap, KLLOK (Kurs för lärare och kurschefer i ledarskap). Kenneth är ödmjuk och har stor respekt för människor. Han har genomfört över 400 UGL-kurser.