Daniel Frisendahl

Daniel kommer från psykiatrin och han har ett genuint intresse/kunskap om människor och det som händer i gruppdynamiska situationer, vilket gjort att han varit anställd i FIRO AB sedan tio år. Han är certifierad handledare UGL 2008 och GDQ. Han är utbildad i medarbetarskap samt konflikt- och krishantering.

Daniel är lugn och stabil med stor empatisk förmåga. Han är UGL-handledare sedan 2006 med över 150 genomförda UGL-kurser.

Från och med årsskiftet 2016 går Daniel in som VD i företaget.

Kenneth Haninge

Kenneth är utbildad officer och har under många år arbetat som ledarskapslärare på Räddningsverkets skola på Sandö. Han är en mycket erfaren handledare som arbetat med gruppinriktad utbildning sedan 70- talet. Han är utbildad och certifierad handledare UGL 2008, GDQ, SDI Premier Edition, Effektivare Samarbete, Teambuilding, Krishantering och PPA (Personprofilanalys enligt Thomassystemet). Kenneth har Militärhögskolans utbildning i Ledarskap, KLLOK (Kurs för lärare och kurschefer i ledarskap).

Kenneth är ödmjuk och har stor respekt för människor. Han har genomfört över 400 UGL-kurser, vilket tillsammans med hans långa erfarenhet gjort honom så efterfrågad som handledare. Sedan arton år tillbaka arbetar Kenneth i det egna företaget Firo K. Haninge AB som konsult med personal- och organisationsutveckling. I det arbetet implementerar han de teorier som UGL bygger på i företag och organisationer på ett framgångsrikt sätt.

Malin Feldt

Malin är utbildad samtals- kris och sorgterapeut. Hon har bakgrund inom psykiatri och pedagogisk verksamhet där hon har mångårig erfarenhet som skolledare med verksamhets-och personalansvar. Malin är certifierad UGL-handledare från försvarshögskolan (2008) och certifierad handledare i GDQ och SDI samt certifierad handledare för arbetsgrupper och utbildad i Motiverande samtal.
Malin anlitas av organisationer för att handleda arbetsgrupper och ha individuella coachande samtal. Personlig- grupp och organisationsutveckling är i fokus med användning av de teoretiska och praktiska kunskaper och verktyg som UGL och samtalsteknik ger.

Malin är rak, öppen, empatisk och tror på människans förmåga.
Sedan 2014 är Malin knuten till FIRO och har genomfört över 50 UGL-kurser.

Gunilla Broomé

Gunilla är utbildad förskollärare med många års erfarenhet som arbetsledare. Sedan slutet av 1990-talet är hon egen företagare och konsult med inriktning på organisationsutveckling, ledarskap och personlig utveckling. Gunilla är certifierad handledare UGL 2008. Hon är lugn, trygg och omvårdande. Gunilla är UGL-handledare sedan 1997 med över 100 genomförda UGL-kurser.

I sitt möte med organisationer och arbetsgrupper lägger hon stort fokus på att skapa en atmosfär där människor kan känna sig trygga och vågar ta sig an utmaningen att växa och utvecklas. Det som guidar henne i hennes möten och utbildningar är dikten av Sören Kirkegaard som börjar: “Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag finna henne, där hon är och börja just där.

Gunilla är även certifierad handledare för Susan Wheelans GDQ (Group Dynamics Questionnaire) och PPA (Person Profil Analys).