UGL och utbildningar för bättre arbetsklimat

FIRO AB är ett konsultföretag som erbjuder processinriktade utbildningar i personlig utveckling, ledarskap och medarbetarskap. Vi genomför UGL, Gruppen & Jag, lagutvecklingar, GDQ- tester, SDI- skattningar, konflikthanteringar samt handledning för chefer, medarbetare och arbetslag.
Företaget är sedan 1993 verksamt i Stockholmsregionen.

UGL (Utveckling av Grupp och Ledare) – En processinriktad utbildning där du som ledare eller gruppmedlem når en ökad förståelse för hur du och andra fungerar i olika situationer.

Gruppen & Jag – En processinriktad utbildning i medarbetarskap för dig som inte har någon arbetsledande befattning. Syftet är att ge kunskaper och insikter om de villkor och spelregler som gäller för att åstadkomma effektivt samarbete. Kursen vill uppmuntra till nytänkande och personlig utveckling.

Lagutveckling/teambuilding – Kan beskrivas som en process vilken syftar till att utveckla en ny eller existerande arbetsgrupp. Ett av målen kan vara att skapa ett moget och tryggt lag som utvecklas till ett högpresterande team enligt fas 4 i Susan Wheelans teori IMGD (Integrative Model of Group Development)

GDQ (Group Development Questionnaire) – Är ett statistiskt, reliabelt test som mäter hur gruppen fungerar samt vad den behöver arbeta med för att komma vidare i processen.

SDI (Strength Deployment Inventory) – Ett verktyg som ger dig insikter om dig själv och hur du hanterar olika situationer.

Handledning i arbetet har som mål att stödja och utveckla den anställde och dennes professionella förhållningssätt inom det egna yrkesområdet.
Många organisationer och företag anlitar en extern handledare för att utvecklas i sin yrkesroll och öka självkännedomen för att nå bra resultat på jobbet. Handledning ger dig stöd, utrymme och verktyg för att utvecklas i din yrkesroll. Genom att analysera och reflektera lär du dig se olika möjligheter och att undvika fallgropar. Tillsammans med handledaren analyserar och reflekterar ni över dina styrkor och kompetenser vilket leder till att din professionalitet ökar.

Handledning för medarbetare
Handledningen sker individuellt eller i grupp, med regelbundna möten under en eller flera perioder. Utmaningar och problem i arbetsvardagen analyseras i syfte att skapa ett professionellt förhållningssätt i arbetet med kunder, medarbetare, elever och klienter.

Handledning för chefer/ledare
Chef/Ledarskap innebär att åstadkomma resultat genom andra samt att skapa förutsättningar för bestående förändringar. För att uppnå detta behöver chefer och ledare utvecklas kontinuerligt. Med en extern handledare skapas utrymme för reflektion, personlig utveckling och strategiskt tänkande. Handledning för chefer/ledare kan ske enskilt eller i grupp. Genom att ta upp vardagliga utmaningar och problem får man avlastning, chans att analysera orsak och verkan samt hjälp att hitta strategier för att komma vidare. Den egna identiteten som arbetsgivare stärks, perspektivet till medarbetarna bearbetas och förmågan att vara situationsanpassad ökar.

För att boka handledning kontakta: malin@firo.se
Tel. 0707 88 55 05

Läs vad våra deltagare tycker:

”Blev rekommenderad UGL utbildningen och det var verkligen en fantastisk resa.”
Annette Gelotte Institutionen för datavetenskap

LÄS MER
AKTUELLA KURSER
 • Vecka 12 (21-25 mars)
  UGL
  Skeviks Gård, Värmdö
  Platser kvar: 3+

 • Vecka 20 (16-20 maj)
  UGL
  Skeviks Gård, Värmdö
  Platser kvar: 3+

 • Vecka 26 (27 juni-1 juli)
  UGL
  Skeviks Gård, Värmdö
  Platser kvar: 3+

BOKA KURS
INTRESSEFÖRFRÅGAN

Vi håller ca 10 UGL-utbildningar/år

– Erbjuder djup intervjuer
– Utbildar i ledarskap och personlig utveckling
– Genomför och följer upp GDQ–tester
– Lagutvecklar
– Arbetar med kris- och konflikthantering
– UGL-kurser med max 10 deltagare
– Pris 27 500 kr inkl. internat och exkl. moms