UGL och utbildningar för bättre arbetsklimat

FIRO AB är ett konsultföretag som erbjuder processinriktade utbildningar i personlig utveckling, ledarskap och medarbetarskap. Vi genomför UGL, Gruppen & Jag, Lagutvecklingar, GDQ- tester, SDI- skattningar och Konflikthanteringar.
Företaget har sitt kontor i Sollefteå men är sedan 1993 verksamt i Stockholmsregionen.

UGL (Utveckling av Grupp och Ledare) – En processinriktad utbildning där du som ledare eller gruppmedlem når en ökad förståelse för hur du och andra fungerar i olika situationer.

Gruppen & Jag – En processinriktad utbildning i medarbetarskap för dig som inte har någon arbetsledande befattning. Syftet är att ge kunskaper och insikter om de villkor och spelregler som gäller för att åstadkomma effektivt samarbete. Kursen vill uppmuntra till nytänkande och personlig utveckling.

Lagutveckling/teambuilding – Kan beskrivas som en process vilken syftar till att utveckla en ny eller existerande arbetsgrupp. Ett av målen kan vara att skapa ett moget och tryggt lag som utvecklas till ett högpresterande team enligt fas 4 i Susan Wheelans teori IMGD (Integrative Model of Group Development)

GDQ (Group Development Questionnaire) – Är ett statistiskt, reliabelt test som mäter hur gruppen fungerar samt vad den behöver arbeta med för att komma vidare i processen.

SDI (Strength Deployment Inventory) – Ett verktyg som ger dig insikter om dig själv och hur du hanterar olika situationer.

Vi håller ca 10 UGL-utbildningar/år

– Erbjuder djup intervjuer
– Utbildar i ledarskap och personlig utveckling
– Genomför och följer upp GDQ–tester
– Lagutvecklar
– Arbetar med kris- och konflikthantering
– UGL-kurser med max 10 deltagare
– Pris 26 000 kr inkl. internat och exkl. moms

Läs vad våra deltagare tycker:

“Blev rekommenderad UGL utbildningen och det var verkligen en fantastisk resa.”
Annette Gelotte Institutionen för datavetenskap

LÄS MER
AKTUELLA KURSER
 • Vecka 35 (24-28 augusti)
  UGL
  Skeviks Gård, Värmdö
  Platser kvar: 3+

 • Vecka 41 (5-9 oktober)
  UGL
  Skeviks Gård, Värmdö
  Platser kvar: 3+

 • Vecka 46 (9-13 november)
  UGL
  Skeviks Gård, Värmdö
  Platser kvar: 3+

BOKA KURS
INTRESSEFÖRFRÅGAN