Firo AB utbildar i UGLUtbildningar för ett bättre arbetsklimat


FIRO AB är ett konsultföretag som erbjuder processinriktade utbildningar i personlig utveckling, ledarskap och medarbetarskap. Vi genomför UGL, Gruppen & jag, Lagutvecklingar, GDQ- tester, SDI- skattningar och Konflikthanteringar.

Vi arbetar utifrån ett helhetstänkande som bygger på samspelet mellan organisationen, ledarskapet, gruppen och individen. Vi ser oss inte som renodlade specialister med färdiga lösningar, utan mer som experter på att driva förändringar och att förmedla kunskaper som ökar våra kunders förmåga att själva utveckla sina egna organisationer.

Företaget har sitt kontor i Sollefteå men är sedan 1993 verksamt i Stockholmsregionen. Den kursbundna verksamheten med bl a UGL genomförs på Skeviks Gård, Värmdö. Anläggningen har hav och natur in på knutarna som erbjuder lugn och harmoni till våra kursdeltagare. Vi disponerar lokaler som är anpassade för UGL och vi bor i ostörd miljö i moderna enkelrum med egen dusch och wc. Det går att åka kommunalt till anläggningen och det tar ca 30 min med bil/taxi från centrala Stockholm. Se deras hemsida för detaljerad info. www.skevik.seVi genomför ca 15 UGL-utbildningar per år

  • Erbjuder djupintervjuer
  • Utbildar i ledarskap och personlig utveckling
  • Genomför och följer upp GDQ–tester
  • Lagutvecklar
  • Arbetar med kris- och konflikthantering
  • UGL-kurser med max 10 deltagare