Kontakta oss!

Vi svarar gärna på frågor och ger ut referenser på tidigare deltagare.

Adress:
FIRO Consulting AB
Häradsvägen 148
141 71 Segeltorp

Postgiro 534849-5
Bankgiro 5019-8241
Org.nr. 556531-9141

Telefon:
Malin Feldt 070-788 55 05

Mail:
malin@firo.se
firougl@gmail.se