Referenser från företag

Min kontakt med Firo AB började våren 2013 då jag gick UGL:en för Daniel och Kenneth.

Jag hade då arbetar som chef några år och hade hört talas om UGL och att Firo AB skulle vara en av de bästa utbildarna. När jag började min kursvecka fick jag en fantastisk upplevelse med insikter i hur jag kan bli en bättre ledare. Jag hade aldrig trott att min syn på ledarskap….

Stina Persson, Chef för Mekaniskt underhåll, Stora Enso Skutskär bruk

….så fundamentalt kunde ändras på bara en vecka! Jag var lyrisk när jag kom tillbaka till mitt arbete och jag ville att fler skulle få chansen att få de insikter jag fått.
Jag började rekommendera UGL:en för alla ledare hos mig och Gruppen och Jag för de utan ledningsansvar i sin tjänst och reaktionerna från medarbetarna var positiva med nya insikter om sig själva och sina arbetskamrater.
Det var en fantastisk period att arbeta i tillsammans med medarbetarna när självkännedomen och självinsikten ökade så kraftigt i vår grupp. Sedan avslutade vi med att tillsammans göra en lagutveckling där insikterna och tilliten till varandra ökade.
Idag arbetar jag i en energisk grupp där vi har värme, tillit, lojalitet, humor och fantastiskt driv i gruppen. Vi har nått riktigt bra resultat och arbetet de sista åren med grupputveckling hade jag inte kunnat göra utan hjälpen från alla på Firo.
Jag är idag en ledare som känner sig tacksam att varje dag få komma till mitt arbeta och vara en del av en arbetsgrupp som vill utvecklas tillsammans mot att göra vår arbetsplats bättre.
Varje resa börjar med ett första steg och jag är tacksam över att jag fått chansen med min grupp att göra den här resan.

Referens 2016-07-13 till Firo AB från Svensk Adressändring AB & Addresspoint AB

Bolagen jag leder har under åren 2014-2016 genomgått en större förändringsprocess. Del av denna process var att bygga en god laganda och ett effektivt team i ledningen. Många år tidigare hade jag gått UGL för Kenneth och Firo AB och kom att tänka på att han redan då talade….

Regina Sipos, VD Svensk Adressändring AB och Addresspoint AB

….om att han också kunde hjälpa till med lagutveckling. I min egen professionella och personliga utveckling har Kenneth haft en mycket betydande del.
Samtliga anställda hos oss på huvudkontoret har under 2014-2016 gått antingen kursen Gruppen och Jag eller en UGL-kurs för Kenneth, såsom ett förberedande steg. Efter att ha fått nödvändiga verktyg och insikter följde en lagutveckling i steg två. Vi har, av praktiska skäl, haft två omgångar med lagutveckling i internatform med ca ett-ett och ett halvt års mellanrum. Båda dessa har sammansvetsat oss och gjort oss till ett väl fungerande team med stor känsla av tillhörighet. Gruppen är idag högpresterande, har ett öppet arbetsklimat och besitter de kunskaper som krävs för att det skall kunna vara starkt rustat för framtiden.
De verktyg, insikter och råd vi fått av Kenneth finner jag ovärderliga och är idag oerhört tacksam för.