Vad är GDQ

(Group Development Questionnaire)

GDQ är en enkel och effektiv metod för att utveckla och effektivisera arbets- och ledningsgrupper. Den bygger på mångårig forskning och omfattande tillämpning.

Idag är den välkänd och används i Sverige vid teamutveckling och teamträning.

GDQ är en metod för att beskriva och mäta gruppers behov av utveckling för att nå ökad effektivitet som arbetsgrupp. Den består både av beskrivning av en utvecklingsprocess och är ett namn på ett mätinstrument (Frågeformuläret GDQ). Den är framtagen och testad av Susan Wheelan, tidigare professor vid Temple University i USA och nuvarande ordförande i GDQ Associates, Inc.

GDQ förklarar vad som behövs för att en arbetsplats skall kunna uppnå hög arbetseffektivitet. Den beskriver den utvecklings- process som leder till bra medarbetarskap och bra ledarskap på en arbetsplats. De som utmynnar i bra resultat i verksamheten.

Med hjälp av Frågeformuläret GDQ mäter man medarbetarnas och chefens uppfattning om hur gruppen fungerar. Resultaten säger hur produktiv och effektiv gruppen är, vad den är bra på, vad som hindrar gruppen från att bli bättre och vad som behöver förbättras för att gruppen skall bli effektivare i arbetet. Metodens styrka är att den ger konkreta svar på dessa frågor och i att både medarbetare och chefen lär om vad bra medarbetarskap och bra ledarskap är.

GDQ är tidseffektivt för kunden. Det är en metod som genom sitt upplägg på ett naturligt sätt engagerar medarbetarna och chefer i en gemensam utvecklingsprocess mot en bättre fungerande arbetsenhet. Den har tillämpats i en mängd olika branscher i både privat och offentlig sektor för utveckling av arbets-, projekt- och ledningsgrupper mm .

Mätning med Frågeformuläret GDQ kan genomföras endast under ledning av en licensierad konsult. Licensen ges efter en genomgången handledarutbildning och utfärdas av professor Susan Wheelan.GDQ - vad är det?