Hur blir man en bra chef?


 • Skapa trygghet genom närvaro, se alla, ge feedback, var tydlig och tillfredställ behovet av struktur och ledning.

 • Sträva efter att få gruppens förtroende som ledare.

 • Det finns något hos alla individer, locka fram detta genom att hellre berömma än klandra.

 • Lyssna dubbelt så mycket som du pratar. Gud gav oss två öron och en mun och jag tror att det ligger något i varför han gjorde så?

 • Ställ inte för stora krav på dina medarbetare. Då blir rädslan för att misslyckas så stor att de inte vågar ta eget ansvar eller säga sin mening. Det är tillåtet att göra fel, men det gäller att lära av misstagen.

 • Susan Wheelan säger att vi inte kan vara nog tydliga, framförallt när det gäller mål och regler. Mål behöver genomarbetas ändå ner på gruppnivå för att vi ska få full effekt. När vi gör regler måste vi även fastställa konsekvenserna som blir när någon bryter våra överenskommelser. Våga göra symbolhandlingar, exempelvis att du ”sätter ner foten” när någon inte följer reglerna, men ha inte för bråttom. Ge gruppen en chans att reagera först för det tar allra bäst.

 • För att vara trovärdig i din roll är det viktigt att du behärskar kärnverksamheten. Du behöver inte vara expert, det är dina anställda bättre lämpade som.

 • Dina medarbetare behöver tydlig ledning när organisationen är omogen. När gruppen kommer längre i processen för du över mer och mer ansvar.

 • Du kan inte kräva av andra det du inte lever upp till själv. Bli en god förebild så följer personalen dig i vått och torrt.
 • När gruppen mognar ska du agera utan prestige och verkligen delegera fullt ut. Din uppgift blir nu att som chef ge gruppen de resurser som krävs för att uppfylla målen, samt att skydda gruppen från yttre hot. Hot kan utgöras av omogna grupper i omgivningen eller av avundsjuka kollegor.

 • Ge feedback kontinuerligt och se till att genomföra dina medarbetarsamtal med kvalité.

 • Lägg energin på de som ”halkar efter”, de behöver dig mest.

 • Se till att du får en god balans mellan arbete och fritid.

 • Akta dig för att ta ansvar för andras känslor, konflikter eller problem. Lyssna, var medmänniska och känn empati. Sympati hjälper ingen.

Denna text är skriven av Kennet Haninge, FIRO AB.