UGL – Utveckling av Grupp och Ledare


Målgrupp

Alla kan gå UGL och du får ut lika mycket privat som i din yrkesroll. Det spelar ingen roll om du är chef, projektledare eller medarbetare. Om alla gick kursen någon gång i livet skulle tillvaron se annorlunda ut för de allra flesta. Vi har många deltagare som pratar om livet före och efter UGL. Så stort kan det bli.

Det finns ingen annan utbildning i landet som behandlar ledarskap och personlig utbildning som är större än UGL. Varje vecka som det inte är helger eller semesterperiod pågår det i snitt tjugo kurser per vecka, från Ystad i söder till Abisko i norr.

Plattform

Ledare i företag/organisationer behöver både en individuell och en gemensam plattform för att dels förstå sin egen roll men även för att kunna tolka grupprocessen och leda utifrån gruppens mognad. Din förmåga har avgörande betydelse för gruppens utveckling och framgång.

Självbild

Kursen ger dig större självinsikt vilken i sin tur påverkar din självkänsla och ditt självförtroende. Vilka drivkrafter påverkar dig och hur påverkar det i sin tur din omgivning? Du blir en effektivare ledare, medarbetare och medmänniska när självbilden blir tydligare.

Metod

Kursen bedrivs med upplevelsebaserad inlärning som pedagogisk metod. Det innebär att pedagogiken är omvänd den förmedlande metoden. Gruppen ställs inför uppgifter som bland annat handlar om att ge och ta feedback, att lösa problem, att reflektera, att lyssna aktivt, att reda ut roller, att bygga relationer och mycket, mycket mer. Efter varje moment processar vi upplevelserna både individuellt och i grupp. Upplevelserna blir starka och tillsammans med processandet blir effekten ett lärande för livet och inte för stunden.

Mystik

Det finns mycket rykten och mystik runt UGL som ibland kan skrämma. Vi gör ingenting konstigt utan allt är sunt förnuft och sådant vi vill att deltagarna själva ska tillämpa efter kursen. I och med den upplevelsebaserade metoden vill vi inte att deltagarna avslöjar uppgifterna för då blir det inte upplevelsebaserat för den som vet vad som komma skall. Det går inte att beskriva en upplevelse för en som inte delat densamma. Det finns ingen vecka som är den andra lik, eftersom alla grupper är unika och gör sin speciella resa. Vi måste anpassa oss efter gruppens mognad och det innebär att vi har en stor mängd uppgifter som vi väljer mellan beroende på vad som händer i gruppen.

Effekt

Att uppleva gruppens förvandling under veckan är fantastiskt. Många grupper har svårt för att skiljas åt på fredag och nya livslånga band har skapats. Genom sin egen utvecklingsplan vet alla individer vad de stärks av och vad de ska ta tag i när de kommer på jobbet eller i sitt privatliv. Detta är stort.