Gruppen och Jag


Det finns grupper som lyckats finna sin egen effektivitetsformel. De arbetar med rätt saker på rätt sätt. Det finns en "vi-anda", man tänker mer på det gemensamma än på det egna resultatet. Man inte bara förstår varandra utan också hur man på bästa sätt kan använda varandra. Det är högt i tak, budskapen är öppna och ärliga, kommunikationen är tydlig och enkel. Alla går åt samma håll, mot målet. När myndigheter och företag omorganiserar sin verksamhet ökar behovet av effektivitet och förändringsberedskap hos medarbetarna. Kursen Gruppen och Jag har utarbetats för att möta de krav som ställs på motiverade och väl fungerande arbetsgrupper i förändring.

Syfte med kursen Gruppen och Jag

Att ge kunskap om de villkor och spelregler som gäller för att åstadkomma effektivt samarbete. Kursen vill uppmuntra till nytänkande och personlig utveckling.

Mål med kursen

 • Förstå hur individer, grupper och organisationer fungerar
 • Känna till de processer och arbetsmetoder som hindrar respektive främjar effektivt samarbete
 • Kunna omsätta olika samarbetsmodeller och tekniker till egen arbetssituation och verksamhetsmiljö
 • Förstå hur man genom eget agerande kan effektivisera samarbetet på den egna arbetsplatsen
 • Kunna identifiera symtom och orsaker till vanliga samarbetsproblem


Kursens innehåll

I kursen behandlas bland annat:

 • Att våga tala
 • Du ska tro att du är någonting, "skrota Jante"
 • Samarbetsmodeller i teori och praktik
 • Symptom på och orsaker till vanliga samarbetsproblem
 • Metoder för problemlösning i grupp
 • Kommunikation
 • Beröm och kritik
 • Mobbing
 • Motivation i arbetet
 • Konflikthantering
 • Stress- och krishantering
 • Samarbete och service
 • Ledarskap


Genomförande av kursen Gruppen och Jag

Kursen bygger i huvudsak på arbete i små grupper där tyngdpunkten ligger på aktiv övning och träning. Kursen bedrivs i internatform under fyra dagar i blandad grupp eller med ordinarie arbetslag.


Målgrupp

Kursen Gruppen och Jag vänder sig till alla företag som är angelägna om organisationsutveckling och personalutveckling och där främst till personer som inte har arbetsledande befattningar.


Kursanmälan Gruppen och Jag

Anmälan görs via Kurskalendern.