UGL genom FIRO K Haninge AB

IHR-divisionen på Huddinge Universitetssjukhus har ca 1400 anställda. Som ett led i vår chefsutveckling har vi sedan 2001 utbildat våra chefer genom UGL-utbildning genom FIRO AB:s försorg.

48 chefer/medarbetare har under denna tid genomgått utbildningen. Två ledningsgrupper på våra kliniker har också genomfört lagutveckling.

Samarbetet med FIRO AB har fungerat mycket väl och jag kan därför varmt rekommendera Kenneth Haninge och hans medarbetare till presumtiva kunder.

Huddinge 29 dedecember 2003

Karl Åke Lundin

Personalchef Huddinge Universitetssjukhus AB

UGL referens från Huddinge Universitetssjukhus