Organisations- och ledarutveckling i samarbete med Firo K Haninge AB

Winn Hotel Såstaholm Konferens AB är ett konferenshotell inom Winn Hotels anslutet till Rezidor SAS. Kärntjänsterna är konferensverksamhet, affärshotell och privatgäst-weekends. Vår marknadsposition som fyrstjärnig högkvalitativ arrangör ställer stora krav på intern effektivitet och dynamik i ledarskap, kommunikation och samarbete i personalgruppen som uppgår till 50 anställda.

Undertecknad kom i januari 2006 till Såstaholm för rollen som hotelldirektör och VD. Efter mycket goda erfarenheter av Firo K. Haninge som samarbetspartner i organisations-utvecklingsprocessen vid min tidigare arbetsplats Skytteholm i Fazer Konferens var ett av mina första beslut för Såstaholm att anlita Kenneth Haninge också vid Såstaholm.

Vi genomför UGL för ledningsgrupp och medarbetare med chefsansvar. Effektivare samarbete för övriga fast anställda och regelbundet arbetande timanställda. Lagutveckling genomförs i tvärgrupper för samtliga efter genomförda grundutbildningar. På Såstaholm innebär processen:

För ledningsgruppen;
Ökad individuell självinsikt och effektivitet som ledare genom UGL. Gemensam insikt om ledningsgruppens styrkor, svagheter och utvecklingsbehov. Professionella och väl förankrade insikter som underlag för organisationsförändringsbeslut. En förkortad och säker process med målsättningen att åstadkomma en optimal och sammansvetsad ledningsgrupp med gemensam agenda och mål. Avsevärt säkrare, tryggare och snabbare organisationsutveckling än vad som vore möjligt utan Firoprocessen.

För organisationen
Självinsikt och kompetensutveckling för alla i organisationen. En gemensam plattform och samsyn avseende utvecklingsbehov och mål.

Omdöme
Kenneth Haninge och hans medarbetare tar ett ansvar för processen långt utöver mina förväntningar på en extern processledare. De finns alltid till hands för mig och mina medarbetare för diskussion, samtal och insatser med ett engagemang som imponerar. De medarbetare som behöver extra stöd och vägledning i processen har den på ett naturligt och självklart sätt. Inte någon av mina medarbetare som genomgått kurserna (ett trettiotal hittills) har lämnat annat än mycket positiva omdömen av kurserna vilket för mig säger mycket med tanke på att utvecklingsprocesser för vissa kan upplevas som ett hot.

Jag kan varmt rekommendera Kenneth Haninge och hans team som samarbetspartner för orgauisationsutvecklin suppdrag i allmänhet och för ledningsgruppsprocesser i synnerhet.

Ulrik Clemens von Döban
Hotelldirektör och VD
Park Inn Såstaholm Konferens

Park inn ugl-utbildning