UGL – Något som måste upplevas!

Få kurser och utbildningar, vilka jag under mitt yrkesliv deltagit i, har på ett så omvälvande sätt som UGL direkt påverkat mig som individ och min förståelse för ledarskap och dess möjligheter och konsekvenser. Att genom personliga upplevelser inse hur mycket effektivare ett ledarskap är om det grundas i reflektion och kunskap kring hur gruppens relationer och mognad direkt påverkar dess framgång, samt att i detta inse hur även jag själv påverkas och inte minst viktigt påverkar andra. Dessa insikter var oerhört konkreta och resulterade för mig i en stor ödmjukhet inför gruppdynamik, något som jag nu bär med mig i min vardag. En fantastisk upplevelse som kändes stor direkt efter kursen, men ännu större nu en vecka senare!


UGL – Något som måste upplevas!

- "UGL – Något som måste upplevas!"

UGL veckan är krävande, precis så som jag hade hört det viskas, där många starka känslor och upplevelser delas i en tidigare helt okänd grupp. Att känna trygghet i detta sammanhang var för mig helt centralt för att helt och fullt våga delta, att våga pröva mina lite ostadiga vingar i nya flygturer, våga möta mig själv och att vara ärlig i detta i relation till min grupp. Därför är mitt absolut främsta råd, välj dina ugl-handledare med omsorg!

Kenneth, Daniel och Elisabeth – you rock! Vilken kunskap, klokhet och inte minst ödmjukhet och empati ni besitter! Stort tack för en upplevelse jag aldrig kommer att glömma, en positiv vecka som fick mig att växa, gruppen att mogna och så på toppen av detta dessutom var helt fantastiskt trevlig i en härlig atmosfär. Jag skickar mina varmaste rekommendationer, det har varit en förmån att få möta er!

Tänk om alla fick möjlighet att tillbringa en vecka i er klokhet, då skulle världen allt se lite bättre ut!

//Helena