Referensintyg

FIRO AB är en av de UGL arrangörer dit vi skickar många av våra anställda, oftast chefer och läkare, som vill delta i UGL. Vi är mycket nöjda med det bemötande som vi får från FIRO och kursdeltagarna är nöjda. Det är enkelt att samarbeta med FIRO och vi tycker att de lever upp till de kvalitetskrav vi har på utbildningarna.

Ytterligare information kan lämnas på begäran.


Stockholm 13 november, 2008

Karolinska Universitetssjukhuset
HR-avdelningen
Sektionen för Ledarskap och kompetensförsörjning

Karin Täkten
HR-konsult
tfn 08 585 806 13, mobil 073 6994334
Referens Karolinska Universitetssjukhuset (PDF)