Swilkenbridgegruppens samarbete med Firo AB

Swilkenbridgegruppen har sedan 2007 använt Firo AB i arbetet att utveckla vår personal och i förlängningen våra bolag.

De kurser personal från bolagen har gått är UGL, Gruppen & Jag och Lagutveckling.

Firo AB har sedan starten och vårt första möte skapat stor trygghet med en leveransnivå utöver det vanliga.

Firo ABs personal håller mycket hög kompetensnivå och har förmågan att leda utbildningarna på ett sådant sätt att resultaten inte låtit vänta på sig.

Vi valde under 2008 utveckla samarbetet att utöver UGL även innefatta Gruppen & Jag samt låta koncernledningen gå Firo ABs Lagutveckling (efter att samtliga personer i ledande befattning gått UGL).

Vi kommer under 2009 utveckla samarbetet med Firo AB och se till att samtliga inom bolagen över tid går någon av Firo ABs utbildningar. Swilkenbridges syfte är att bli en av Sveriges bästa arbetsgivare och se till att rätt person finns på rätt plats med rätt förutsättningar att lyckas.

Vi är övertygade om att uppnå våra långsiktiga målsättningar inom Swilkenbridgegruppen och Firo AB är en viktig del i vår process att komma dit.

Jag vill ge mina allra största rekommendationer att samarbeta med Firo AB. De har lyckats skapa en helt ny nivå av medvetande och med positiva effekter som vida överstiger våra förväntningar.
Med vänliga hälsningar
Ola Heffler
CEO och styrelseordförande i Swilkenbridge AB (Holdingbolag för Swilkenbridgegruppen)

UGL & Gruppen och Jag