Sedan 1997 har Nyköpings kommun anlitat FIRO AB att utveckla individer, ledningsgrupper och arbetslag. Målsättningen är att vidareutveckla och fördjupa ledarkompetens och kommunikationskompetens i organisationen med fokus på;
-självinsikt, ökad självkänsla
-kompetensutvecklande ledarskap
- effektivare stresshantering
-insikt om gruppens utveckling och individernas roller
-förmåga att kommunicera
- konflikthantering
-ge och ta feedback
-genusperspektiv

Vi ställde även kraven
-att utbildningarna ska bygga på FIRO-teorin och att inlärningsmodellen ska vara upplevelsebaserad.
-att ledarutbildningen ska vara en UGL-kurs-Utveckling av Grupp och Ledare samt Teamutbildning som påbyggnad.
-att modeller och verktyg som används ska vara väl beprövade.
-att utbildningen ska innehålla vetenskapliga tester avs ledarskapsprofil.
-att handledare ska ha godkänd UGL-handledarutbildning.

FIRO Kenneth Haninge AB har mycket väl uppfyllt våra krav och förväntningar. Det är med stor tillit och trygghet vi tagit hjälp av FIRO AB att utveckla individer, ledningsgrupper, arbetslag och relationer i organisationen. De processbaserade utbildningar som genomförts har FIRO AB hanterat med ett utomordentligt kompetent och seriöst ledarskap.

Nyköpings kommun kan varmt rekommendera Kenneth Haninge och hans medarbetare till framtida kunder.

Eva Lundin
Utbildningschef

UGL Nyköpings kommun