UGL-Utbildning via FIRO K Haninge AB

XDIN AB är ett konsultföretag inom produkt och verksamhetsutveckling med ca 250 medarbetare. Vi har sedan ett år tillbaka beslutat att utbilda samtliga våra ledare samt de konsulter som har direkt kundkontakt enligt UGL-konceptet.

Efter mycket noggrann marknadsundersökning beslutade vi oss för ett samarbete med Kenneth Haninge och FIRO AB. Vi som fattade beslutet var redan UGL utbildade vilket gjorde att vi visste att ingen UGL-utbildning är den andra lik trots det konceptuella som ligger bakom.

Vi har under året utbildat ca 30 personer med hjälp av Kenneth Haninge och hans medarbetare.

Samtliga våra medarbetare har direkt efter utbildning och även tre månader senare gett utbildningsveckan högsta vitsord. Ur ett företagsperspektiv där vi strävar efter en varaktig förändring i vår syn på medarbetaren och vår syn på gruppens möjligheter verkar denna utbildning som en förstärkning i våra strävanden. Vi kommer med glädje att fortsätta vårt samarbete med Kenneth och hans medarbetare, för att därigenom fortsätta vår strävan att skapa en effektivare och ständigt utmanande arbetssituation som i sin förlängning ger ett vinstrikare företag.

Som ansvarig för vårt utvecklingsprogram inom XDIN AB vill jag med hänvisning till ovan ge mina varmaste rekommendationer för Kenneth och hans medarbetare.

Västra Frölunda 030904

Bosse Tingbäck
Market Area Leader

Firo xdin ugl utbildning