Xdin AB bar sedan år 2003 utbildat 98 chefer och medarbetare i UGL med hjälp av Kenneth Haninge och hans företag FIRO K Haninge AB. Vi har mycket goda erfarenheter av denna UGL-utbildning och vill gärna ge Kenneths utbildning våra allra bästa rekommendationer!

Med vanlig hälsning

XDIN AB
Caroline Spännar
HR Manager

firo xdin ugl