Referens 2016-07-13 till Firo AB från Svensk Adressändring AB & Addresspoint AB


Bolagen jag leder har under åren 2014-2016 genomgått en större förändringsprocess. Del av denna process var att bygga en god laganda och ett effektivt team i ledningen. Många år tidigare hade jag gått UGL för Kenneth och Firo AB och kom att tänka på att han redan då talade om att han också kunde hjälpa till med lagutveckling. I min egen professionella och personliga utveckling har Kenneth haft en mycket betydande del.

Samtliga anställda hos oss på huvudkontoret har under 2014-2016 gått antingen kursen Gruppen och Jag eller en UGL-kurs för Kenneth, såsom ett förberedande steg. Efter att ha fått nödvändiga verktyg och insikter följde en lagutveckling i steg två. Vi har, av praktiska skäl, haft två omgångar med lagutveckling i internatform med ca ett-ett och ett halvt års mellanrum. Båda dessa har sammansvetsat oss och gjort oss till ett väl fungerande team med stor känsla av tillhörighet. Gruppen är idag högpresterande, har ett öppet arbetsklimat och besitter de kunskaper som krävs för att det skall kunna vara starkt rustat för framtiden. De verktyg, insikter och råd vi fått av Kenneth finner jag ovärderliga och är idag oerhört tacksam för.

Regina Sipos,
VD Svensk Adressändring AB och Addresspoint AB