Ugl måste upplevas.


En kurs som gav mig så mycket på både ett personligt plan och för min utveckling som ledare. Jag fick djupare förståelse för gruppen och dess vikt i en organisation. En helt ny medvetandenivå vad gäller relationer fick jag också till mig. Att förstå varandra och möta människor där just dom är gör relationer ”renare” och bättre. Tro på människans förmåga ger en grund i relationer.

Ett större intresse för människan och dess historia väcktes. Vill varmt rekomendera Firo AB och handledarna Malin och Daniel. Malin och Daniel lotsade oss genom veckan på ett mycket proffsigt sätt.

Louise Björk
S:t Görans Sjukhus