Livet före och efter UGL.UGL gav mig en unik möjlighet att utmana mig själv och pröva min självbild som ledare. Tack vare Kenneths och Daniels erfarna och kunniga ledning, mina sju kurskamrater och den upplevelsebaserade pedagogiken där vi fick använda alla våra sinnen har jag fått med mig många värdefulla insikter både om mig själv och om den enorma kraft som finns i en trygg och mogen grupp som präglas av tillit. Jag har fått en gedigen genomlysning av mina främsta styrkor och svagheter. Jag förstår hur jag påverkar andra. Jag har också fått med mig redskap för att lotsa individer och grupper så att de kan växa, utvecklas, bli trygga och vilja och kunna ta allt större ansvar. Efter att själv upplevt UGL förstår jag nu vad andra menat då de sagt ”livet före och efter UGL”. Tar du med dig ett nyfiket, öppet och ödmjukt sinne kan det här bli ditt livs kurs.

Lotta Åstrand, Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket