I ett led i min utvecklingsplan på mitt arbete fick jag förfrågan att gå UGL. Jag hamnade hos Firo AB efter rekommendationer från kollegor som hade gått just här, vilket jag är glad att jag gjorde.

Redan vid kursstart kände jag att det skulle bli en spännande resa. Vi möttes av två lugna trygga norrlänningar, Kenneth och Daniel som bara genom att prata och infinna sig gav ett stort lugn och trygghet till en grupp som var lite nervös inför vad som skulle ske. Jag har själv gått flera ledarutbildningar men förstod att detta skulle vara annorlunda och undrade hur mycket man skulle gå utanför sin "box" för att våga ge mer. Vi fick just de orden, att våga hoppa och ju mer man vågade ju mer gav det, vilket också stämde bra.

Det var också intressant och väldigt härligt att lära känna en grupp med helt främmande människor bara på en vecka. Många reflekterade över att vi i gruppen lärde känna varandra mer än vad man ibland känner sina egna vänner. Mycket av detta på grund av den feedback vi fick ge varandra och ta lärdom av. Intressant hur väl man kan träffa rätt bara genom att lära sig att lyssna och ge och ta feedback. Det hela leddes av två kunniga, erfarna handledare som förde oss vidare i vår utveckling.

Mina förväntningar på kursen var att jag skulle få redskap och insikt att utveckla mig både i min roll som ledare men även personlig utveckling och få ökad förståelse för gruppdynamiken. Detta uppfylldes med råge. Jag känner att jag har många råd och insikter som gör det lättare för mig att leda en grupp och förståelse för vad som händer i olika skeenden i gruppen. Kursen har även berikat mig i min personliga utveckling vilket jag kan använda mig av privat.

Jag har redan rekommenderat både vänner och arbetskamrater att gå UGL om man är intresserad av en personlig utveckling. Jag ger mina varma rekommendationer till andra att gå UGL just för Firo AB.

Tack alla mina gruppmedlemmar för en härlig vecka och tack Kenneth och Daniel.

Med vänlig hälsning
Camilla Leksell